Dr. Russell Blaylock

Dr. Russell Blaylock

Veel winkels laten geen klanten toe zonder het dragen van een gezichtsmasker.

Als je wilt reizen met het openbaar vervoer vanaf 1 juni ben je verplicht om een gezichtsmasker te dragen.

Is er enige logica of wetenschappelijke onderbouwing voor deze draconische maatregelen of is het dragen van een masker door gezonde mensen, net als de meeste lockdown maatregelen, onlogisch en juist schadelijk voor de gezondheid?
Tot zover deze inleidende opmerkingen. Nu volgt de tekst van dr. Blaylock.

Het dragen van gezichtsmaskers veroorzaakt ernstige risico’s voor gezonde mensen

Met de komst van de zogenaamde COVID-19 pandemie hebben we een aantal medische praktijken gezien die weinig of totaal geen wetenschappelijke onderbouwing hebben met betrekking tot het terugdringen van de verspreiding van deze infectie. Een van deze maatregelen is het dragen van gezichtsmaskers, ofwel een chirurgisch masker, ofwel een bandana of N95 beademingsmasker.

Toen deze pandemie begon en we weinig wisten over het virus zelf of over het epidemiologisch gedrag ervan, werd aangenomen dat het zich, in termen van verspreiding onder gemeenschappen, zou gedragen als andere respiratoire virussen. Na vele intensieve studies van dit virus en het gedrag ervan is er vrijwel niks gebeurd om deze perceptie te veranderen.

Dit is een beetje een ongewoon virus in die zin dat voor de overgrote meerderheid van de mensen die met het virus besmet zijn, men ofwel geen klachten (asymptotisch), ofwel zeer weinig gezondheidsklachten ervaart. Slechts een zeer klein aantal mensen loopt het risico op een mogelijk ernstige verloop van de infectie – vooral mensen met een onderliggende ernstige medische aandoening in combinatie met een gevorderde leeftijd en kwetsbaarheid, mensen met een immuun remmende aandoening en terminale verpleeghuispatiënten.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het behandelingsprotocol dat door het RIVM en/of het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) aan de behandelende artsen wordt verstrekt, – voornamelijk intubatie en gebruik van een ventilator (beademingsapparaat) – aanzienlijk kan hebben bijgedragen aan het hoge sterftecijfer bij deze geselecteerde personen.

Wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt

Wat de wetenschappelijke onderbouwing van het gebruik van gezichtsmaskers betreft, werd in een recent zorgvuldig onderzoek van de literatuur, waarin 17 van de beste studies werden geanalyseerd, geconcludeerd dat “geen van de studies een sluitend verband heeft aangetoond tussen het gebruik van een masker/respirator en de bescherming tegen influenza-infectie”[1].

Houd er rekening mee dat er GEEN studies zijn gedaan om aan te tonen dat een stoffen masker of het N95-masker enig effect heeft op de overdracht van het COVID-19-virus. Eventuele aanbevelingen moeten daarom gebaseerd zijn op onderzoek naar de overdracht van het influenzavirus. En, zoals u hebt gezien, is er geen overtuigend bewijs van hun efficiëntie in het beheersen van de overdracht van het griepvirus.

Het is ook goed om te weten dat de RIVM/ECDC tot voor kort niet aanraadde om een gezichtsmasker of bedekking van welke aard dan ook te dragen tenzij bekend was dat een persoon besmet was. Niet-geïnfecteerde mensen hoeven geen masker te dragen. Wanneer een persoon TB heeft, laten we hem of haar een masker dragen, niet de hele gemeenschap van NIET-geïnfecteerden. Dat is volkomen onlogisch. De aanbevelingen van de WHO zijn niet gebaseerd op enig onderzoek naar dit virus en zijn NOOIT gebruikt om een andere
viruspandemie of -epidemie in de geschiedenis in te dammen.

Hoofdpijn en erminderde bloedoxygenatie

Nu we hebben vastgesteld dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat het dragen van een gezichtsmasker ter preventie nodig is, zijn er dan gevaren aan het dragen van een gezichtsmasker, vooral voor lange periodes? Uit verschillende onderzoeken is inderdaad gebleken dat het dragen van een dergelijk masker aanzienlijke problemen met zich meebrengt. Dit kan variëren van hoofdpijn, verhoogde luchtwegweerstand, kooldioxide ophoping, tot hypoxie, tot ernstige levensbedreigende complicaties.

Er is een verschil tussen het N95 beademingsmasker en het chirurgische masker (doek of papieren masker) wat betreft de bijwerkingen. Het N95-masker, dat 95% van de deeltjes met een mediaan diameter >0,3 μm2 eruit filtert, belemmert de ademhaling meer dan een zacht masker en gaat vaker gepaard met hoofdpijn. In een onderzoek hebben onderzoekers 212 gezondheidswerkers (47 mannen en 165 vrouwen) ondervraagd over de aanwezigheid van hoofdpijn bij gebruik van een N95-masker, de duur van de hoofdpijn, het soort hoofdpijn en of de persoon al bestaande hoofdpijn had[2].

Ze ontdekten dat ongeveer een derde van de werknemers hoofdpijn ontwikkelde met het gebruik van het masker, de meeste hadden reeds bestaande hoofdpijn die werd verergerd door het dragen van het masker, en 60% had pijnmedicatie nodig voor de verlichting. Wat betreft de oorzaak van de hoofdpijn, terwijl riemen en druk van het masker oorzakelijk kunnen zijn, wijst het grootste deel van het bewijs in de richting van hypoxie en/of hypercapnie als oorzaak. Dat wil zeggen, een vermindering van de oxygenatie van het bloed (hypoxie) of een verhoging van het bloed C02 (hypercapnie).

Het is bekend dat het N95-masker, als het urenlang wordt gedragen, de bloedoxygenatie tot 20% kan verminderen, wat kan leiden tot een verlies van bewustzijn, zoals gebeurde met een volwassen man die alleen in zijn auto reed, zijn bewustzijn verloor, crashte en zware gewond raakte.

Ik ben er zeker van dat we verschillende gevallen hebben van ouderen of personen met een slechte longfunctie die flauwvallen en hun hoofd stoten wat in het slechtste geval tot de dood kan leiden.

Uit een meer recent onderzoek waarbij 159 gezondheidswerkers van 21 tot 35 jaar
betrokken waren, bleek dat 81% hoofdpijn kreeg door het dragen van een gezichtsmasker.[3]
Allemaal hadden ze het gevoel dat de hoofdpijn hun werkprestaties beïnvloedde.

Vooral ouderen lopen risico

Helaas vertelt niemand de kwetsbare ouderen en mensen met longziekten, zoals COPD, emfyseem of longfibrose, over deze gevaren bij het dragen van een gezichtsmasker van welke aard dan ook – wat een ernstige verslechtering van de longfunctie kan veroorzaken. Hieronder vallen ook longkankerpatiënten en mensen die een longoperatie hebben ondergaan, vooral bij een gedeeltelijke resectie of zelfs het verwijderen van een hele long.

Terwijl de meesten het erover eens zijn dat het N95-masker aanzienlijke hypoxie en hypercapnie kan veroorzaken, vond een andere studie van chirurgische maskers ook aanzienlijke verminderingen van de zuurstof in het bloed. In deze studie onderzochten de onderzoekers het zuurstofgehalte in het bloed bij 53 chirurgen met behulp van een oximeter.

Ze hebben zowel voor de operatie als aan het einde van de operatie de zuurstof in het bloed gemeten [4]. De onderzoekers vonden dat het masker het zuurstofgehalte in het bloed aanzienlijk verminderde. Hoe langer het masker wordt gedragen, hoe groter de daling van het zuurstofgehalte in het bloed.

Hypoxie verhoogt de kans op infectie

Het belang van deze bevindingen is dat een daling van het zuurstofgehalte (hypoxie) gepaard gaat met een verminderde immuniteit. Studies hebben aangetoond dat hypoxie het type van de belangrijkste immuun cellen die gebruikt worden om virale infecties te bestrijden, de CD4+ T-lymfocyt, kan remmen.

Dit komt omdat de hypoxie het niveau van een verbinding genaamd hypoxie induceerbare factor-1 (HIF-1) verhoogt, die T-lymfocyten remt en een krachtige immuun remmende cel, de Tregs, stimuleert. Dit verhoogt de kans voor het verkrijgen van een infectie met inbegrip van COVID-19 aanzienlijk, en maken de gevolgen
van die infectie bovendien veel ernstiger. In essentie, kan het dragen van masker een verhoogd risico van infecties opleveren met ook nog eens ernstigere gevolgen [5][6][7].

Mensen met kanker, vooral als de kanker is uitgezaaid, lopen nog meer risico op langdurige hypoxie omdat de kanker het best groeit in een zuurstofarme micro-omgeving. Een laag zuurstofgehalte bevordert ook ontstekingen die de groei, de invasie en de verspreiding van kanker kunnen bevorderen.[8][9]

Herhaalde episodes van hypoxie is voorgesteld als een significante factor in atherosclerose en verhoogt dus alle cardiovasculaire (hartaanvallen) en cerebrovasculaire (beroerten) ziekten [10].

Er is nog een ander gevaar voor het dragen van deze maskers op een dagelijkse basis, vooral als ze enkele uren worden gedragen. Wanneer een persoon besmet is met een respiratoir virus, zal hij/zij bij elke ademhaling een deel van het virus verdrijven. Als ze een masker dragen, vooral een N95-masker of een ander nauwsluitend masker, zullen ze de virussen voortdurend opnieuw inademen, waardoor de concentratie van het virus in de longen en de neusspiegels toeneemt. We weten dat mensen die het slechtst reageren op het coronavirus al vroeg de hoogste concentraties van het virus hebben. En dit leidde tot de dodelijke cytokine storm in een aantal gevallen.

Maskers verplaatsen uitgeademde virussen direct naar het brein

Het wordt nog angstaanjagender. Nieuw bewijs suggereert dat het virus in sommige gevallen de hersenen kan binnendringen [11][12]. In de meeste gevallen komt het de hersenen binnen via de reukzenuwen (reukzenuwen), die zich direct verbinden met het gebied van de hersenen dat te maken heeft met recent geheugen en geheugenconsolidatie. Door het dragen van een masker zullen de uitgeademde virussen niet kunnen ontsnappen en zich concentreren in de neusgangen, de reukzenuwen binnendringen en zich direct naar de hersenen verplaatsen [13].

Uit dit onderzoek blijkt dat er onvoldoende bewijs is dat het dragen van een masker, van welke aard dan ook, een aanzienlijke invloed kan hebben op het voorkomen van de verspreiding van dit virus. Het feit dat dit virus een relatief goedaardige en onschuldige infectie is voor het overgrote deel van de bevolking en het overgrote deel van de risicogroep het ook overleeft, zal, vanuit een besmettelijke ziekte en epidemiologisch oogpunt, door het virus te laten verspreiden door de gezondere bevolking, vrij snel groepsimmuniteit worden bereikt. Het dragen van maskers verstoort en vertraagt dit natuurlijke proces aanzienlijk.

Deze groepsimmuniteit maakt een einde aan de pandemie en verhindert de terugkeer in een volgende winter. Gedurende deze periode moeten we de vooral de risicobevolking beschermen door nauw contact te vermijden en hun immuniteit versterken met stoffen die de cellulaire immuniteit versterken.

Men moet degenen die ervoor gekozen hebben geen masker te dragen niet aanvallen en beledigen, want deze studies suggereren dat dit de verstandige keuze is.

Referenties

1. bin-Reza F et al. The use of mask and respirators to prevent transmission of influenza:
A systematic review of the scientific evidence. Influenza Other Respir
Viruses 2012;6(4):257-67. (PDF)
2. Zhu JH et al. Effects of long-duration wearing of N95 respirator and surgical
facemask: a pilot study. Journal of Lung, Pulmonary & Respiratory Research 2014:4:97-
100.
3. Ong JJY et al. Headaches associated with personal protective equipment – A crosssectional
study among frontline healthcare workers during COVID-19. Headache, The
Journal of Head and Face Pain 2020;60(5):864-877. (PDF)
4. Bader A et al. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during
major surgery. Neurocirugia 2008;19:12-126. (PDF)
5. Shehade H et al. Cutting Edge: Hypoxia-Inducible Factor-1 Negatively Regulates Th1
Function. Journal of Immunology 2015;195:1372-1376. (PDF)
6. Westendorf AM et al. Hypoxia Enhances Immunosuppression by Inhibiting CD4+
Effector T Cell Function and Promoting Treg Activity. Cellular Physiology and
Biochemistry 2017;41:1271-84. (PDF)
7. Sceneay J et al. Hypoxia-driven immunosuppression contributes to the pre-metastatic niche. OncoImmunology 2013;2:1 e22355. (PDF)
8. Blaylock RL. Immunoexcitatory mechanisms in glioma proliferation, invasion and
occasional metastasis. Surgical Neurology International 2013;4:15. (PDF)
9. Aggarwal BB. Nucler factor-kappaB: The enemy within. Cancer Cell 2004;6:203-208. (PDF)
10. Savransky V et al. Chronic Intermittent Hypoxia Induces Atherosclerosis. American
Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2007;175:1290-1297. (PDF)
11. Baig AM et al. Evidence of the COVID-19 Virus Targeting the CNS: Tissue
Distribution, Host-Virus Interaction, and Proposed Neurotropic Mechanisms. ACS
Chemical Neuroscience 2020;11:7:995-998. (PDF)
12. Wu Y et al. Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other
coronaviruses. Brain, Behavior, and Immunity, In press. 30 Mar 2020 (PDF)
13. Perlman S et al. Spread of a neurotropic murine coronavirus into the CNS via the trigeminal and olfactory nerves. Virology 1989;170:556-560. (PDF)

Over de auteur

Dr. Russell Blaylock, auteur van The Blaylock Wellness Report nieuwsbrief, is een landelijk erkende neurochirurg, gezondheidswerker, auteur en docent. Hij bezocht de Louisiana State University School of Medicine en voltooide zijn stage en neurologische residentie aan de Medische Universiteit van South Carolina. Gedurende 26 jaar beoefende hij de neurochirurgie naast het hebben van een voedingskundige praktijk. Onlangs heeft hij zich teruggetrokken uit zijn neurochirurgische taken om zijn volledige aandacht te besteden aan het voedingsonderzoek. Dr Blaylock heeft vier boeken geschreven,

Excitotoxines: The Taste That Kills (1996, Overzicht)
Health and Nutrition Secrets That Can Save Your Life (2006)
Natural Strategies for Cancer Patients (2003)
Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorders (Anna Strunecká, redacteur; 2010)

***

Bronartikel: Blaylock: Face Masks Pose Serious Risks To The Healthy
transitieweb.nl