PCR test onbetrouwbaar

PCR test onbetrouwbaar

Op 14 december jl. zond de WHO verrassende product alert de wereld in en geeft ze min of meer toe dat een PCR-test alleen niet voldoende is om op correcte wijze een besmetting vast te stellen:

https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users

Zeer vreemd dat de media hier niet over berichten want eigenlijk legt deze bekentenis van de WHO een bom onder de teststrategie.
Nog vreemder is dat deze pagina later weer verwijderd is van de WHO website.

De zogenaamde tweede golf is grotendeels gebaseerd op de positieve uitslagen van de PCR-test, met aanhoudende of nieuwe lockdowns en strenge coronamaatregelen als gevolg. Volgens Reiner Fuellmich is er sprake van een coronafraudeschandaal. De verantwoordelijke partijen zullen worden aangeklaagd in een internationale rechtszaak.

Dr. Reiner Fuellmich is één van de vier leden van de Duitse corona-onderzoekscommissie die op 10 juli 2020 is opgericht, om kritisch te kijken naar de motivering voor de coronamaatregelen, maar ook de schadelijke gevolgen ervan. De commissie consulteert daarbij een groot aantal internationale gerenommeerde wetenschappers en experts.

Reiner Fuellmich is niet de eerste de beste. Hij is als advocaat al 26 jaar onderdeel van de Bar association in Duitsland en Californië, een orde van advocaten die de Anglo-Amerikaanse jurisprudentie volgen. Hij voerde als procesadvocaat in het verleden succesvolle rechtszaken in fraudezaken tegen giganten zoals: Deutsche Bank, Volkswagen en Kühne + Nagel, een wereldwijd opererende logistieke dienstverlener.

Het coronafraudeschandaal

Nu buigt hij zich samen met een internationaal netwerk van advocaten over het coronafraudeschandaal, “de grootste onrechtmatige daad ooit” en “waarschijnlijk de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit gepleegd.” Reiner Fuellmich stelt dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het coronafraudeschandaal op politiek niveau strafrechtelijk moeten worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade.

De coronamaatregelen die door talloze overheden wereldwijd zijn genomen hebben “ontelbare mensenlevens gekost” en ”het economische bestaan van talloze bedrijven vernietigd.” De maatregelen zijn uitsluitend gebaseerd op PCR-testresultaten, een onderzoeksmethode die gebaseerd is op Duitse Dresden-test.

“Met alles wat we vandaag weten, moet het worden omgedoopt tot een coronaschandaal en degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, moeten op politiek niveau strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade.”

De positieve testresultaten die de PCR-tests gaven, zijn onterecht afgedaan als ‘infecties’. Deze waren de rechtvaardiging voor wereldwijde lockdowns, sluiting van bedrijven en scholen, anderhalvemetermaatregelen en verplichte mondkapjes. Daarbij is de hamvraag of de maatregelen vooral genomen zijn om de volksgezondheid te beschermen, of om meer controle te krijgen en meer winst voor de farmaceutische industrie te genereren.

Massale lobby van farmaceuten in Duitsland

Volgens Reiner Fuellmich was Duitsland “het centrum van een massale lobby door de farmaceutische en technische industrie, omdat de wereld met betrekking tot de zogenaamde gedisciplineerde Duitsers, zou moeten doen wat de Duitsers doen om de pandemie te overleven.” Daarbij spelen de volgende figuren een belangrijke rol:

Groep wetenschappers stellen: geen reden tot vergaande maatregelen

Volgens Reiner Fuellmich zijn er steeds meer klokkenluiders, gerenommeerde wetenschappers, artsen en rechtsgeleerden die stellen dat het coronavirus geen reden was voor de vergaande maatregelen. Het betreft onder andere:

 • David Siber, lid van de Groene Partij, de oppositiepartij van de Duitse regering;
 • Professor John P.A. Ioannidis van Stanford Universiteit in Californië, een specialist in statistiek en epidemiologie evenals volksgezondheid;
 • Professor Michael Levitt, Nobelprijswinnaar voor scheikunde en ook een biofysicus aan de Stanford Universiteit;
 • Duitse professoren Karin MöllingSucharit BhakdiKnut Wittkowski evenals Stefan Homburg;
 • Dr. Mike Yeadon, de voormalige vice-president en wetenschappelijk directeur van Pfizer, een groot farmaceutisch bedrijf;
 • en vele andere wetenschappers en artsen over de hele wereld.

Ondanks dat men erkent dat COVID-19 een gevaarlijke ziekte is — die net als de seizoensgriep soms een ernstige klinisch verloop kan aannemen en in sommige gevallen zelfs kan leiden tot overlijden — stellen zij dat uit cijfers blijkt dat de ziekte niet ernstiger was dan de seizoensgriep.

In onderstaande video doet Reiner Fuellmich verslag van de bevindingen van de onderzoekscommissie:

 • Een groot deel van de bevolking heeft al cross- of T-celimmuniteit opgebouwd, tegen dit zogenaamd nieuwe virus. Daarom is er geen reden voor bijzondere maatregelen en zeker niet voor vaccinaties.
 • Er was geen sprake van dat ziekenhuizen gevaar liepen om overweldigd te raken door COVID-19. Het tegendeel was het geval aangezien veel ziekenhuizen tot op de dag van vandaag leeg blijven. Sommige ziekenhuizen worden nu geconfronteerd met faillissement door een tekort aan patiënten.
 • Er is geen sprake van een hoge mortaliteit. Onderzoeken uitgevoerd door professor Loannidis en anderen tonen aan dat de mortaliteit van corona gelijkwaardig is aan die van de seizoensgriep.
 • De hoge sterfte onder ouderen is eerder het gevolg van falend beleid, aangezien de met COVID-19 geïnfecteerde patiënten uit de ziekenhuizen verplaatst zijn naar de verpleegtehuizen. Daar hebben ze de oude mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem besmet, meestal als gevolg van reeds bestaande medische aandoeningen.

.

Opzettelijk paniek zaaien

Reiner Fuellmich vertelt in zijn videoverklaring dat er een zogenaamd ‘paniek-document’ is uitgelekt dat is geschreven door het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken. De geheime inhoud laat volgens hem zonder enige twijfel zien dat de bevolking in feite opzettelijk tot paniek gedreven werd door politici en de reguliere media. Hij stelt bovendien dat de heer Wieler, het hoofd van de Duitse RIVM, “dit script woord voor woord volgde.” Reiner Fuellmich vervolgt: “In zijn publieke uitspraken bleef hij verkondigen dat de situatie zeer ernstig en bedreigend was, hoewel de cijfers samengesteld door zijn eigen instituut precies het tegenovergestelde bewezen.”

“Duitsland werd blijkbaar het centrum van een massale lobby door de farmaceutische en technische industrie, omdat de wereld met betrekking tot de zogenaamd gedisciplineerde Duitsers, zou moeten doen wat de Duitsers doen om de pandemie te overleven.”

Ware doodsoorzaak verzwegen

In werkelijkheid hebben autopsies die in Duitsland werden uitgevoerd door de forensisch wetenschapper professor Klaus Püschel in Hamburg, inmiddels aangetoond dat de dodelijke slachtoffers die hij had onderzocht bijna allemaal waren veroorzaakt door ernstige, reeds bestaande aandoeningen. Bovendien waren bijna alle mensen op zeer hoge leeftijd overleden, net als in Italië het geval was.

Reinier Fullmich zegt: “De Duitse RKI (het equivalent van de CDC) heeft aanvankelijk vreemd genoeg, aanbevolen om geen autopsies uit te voeren.” Hij spreekt bovendien over “talloze geloofwaardige rapporten dat artsen en ziekenhuizen wereldwijd geld hebben gekregen om een overledene tot een slachtoffer van COVID-19 te verklaren, in plaats van de ware doodsoorzaak op de overlijdensakte te schrijven.”

Geen coronapandemie maar een PCR-pandemie

De zogenaamde ‘tweede golf’ met als gevolg de handhaving van de maatregelen — of zoals in Nederland een nieuwe lockdown — is uitsluitend gebaseerd op de positieve uitslagen van de PCR-test. Deze testmethode is nooit goedgekeurd voor diagnostische doeleinden. “Een positief PCR-testresultaat betekent niet dat er een infectie aanwezig is, het betekent niet dat men besmet is, laat staan met het besmettelijke SARS-CoV2 virus. Zelfs de Amerikaanse CDC is het hiermee eens,” zegt Reiner Fuellmich.

“Een positief PCR-testresultaat betekent niet dat er een infectie aanwezig is, het betekent niet dat men besmet is, laat staan met het besmettelijke SARS-CoV2 virus. Zelfs de Amerikaanse CDC (equivalent RIVM – red.) is het hiermee eens.”

Dr. Reiner Fuellmich

De PCR-test kan geen onderscheid maken tussen inactieve en reproductieve materie (zoals infectieuze replicerende virusdeeltjes – red.). Dat betekent dat er een positief resultaat kan optreden, omdat de test bijvoorbeeld een fragment van een (verkoudheids-)molecuul detecteert. Dat kan niets anders zijn dan het signaleren dat het immuunsysteem van de geteste persoon een verkoudheid heeft overwonnen. “De PCR-tests zijn zó gevoelig dat zelfs zeer gezonde en niet-besmettelijke mensen positief testen.”

Desondanks zaaien de mainstream media paniek en angst door valselijk te veronderstellen dat al deze positieve PCR-resultaten infecties zieken en besmettelijke mensen zouden betreffen. Ondertussen gaan wereldwijd een aantal zeer gerespecteerde wetenschappers ervan uit dat er nooit een coronapandemie is geweest, maar alleen een PCR-test-pandemie. Zij wijzen er expliciet op dat een positieve test niet betekent dat er een intact virus is gevonden.

“Er was een échte ziektegolf in maart en april, maar sindsdien is alles teruggegaan naar normaal. Alleen de positieve resultaten stijgen en dalen keer op keer wild, afhankelijk van het aantal tests dat wordt uitgevoerd. Maar de echte gevallen van ziekten zijn voorbij.”

PCR-tests nooit meer als diagnosemiddel gebruiken

Carl Hennigan, professor aan de prestigieuze universiteit aan Oxford en directeur van het Center for Evidence-Based Medicine, schrijft dat het COVID-19 virus nooit zal verdwijnen als deze testpraktijk zou worden voortgezet, maar altijd ten onrechte zou worden gedetecteerd. Dr. Mike Yeadon schrijft dat deze test ongeschikt is, onmiddellijk moet worden ingetrokken en nooit meer voor deze doeleinden moet worden gebruikt. De PCR-test wordt nu onterecht gebruikt voor de diagnose van een ziekte, maar het lijkt vooral angst te creëren.

“Als de PCR-tests niet waren gebruikt als diagnostisch hulpmiddel voor coronabesmettingen, zou er geen pandemie zijn en zou er geen lockdown zijn, maar zou alles gezien zijn als slechts een medium of lichte griepgolf.”

In het gedetailleerde en uitgelekte ‘paniek-document’, geschreven door een Duitse ambtenaar op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, staat een risicobeoordeling van de coronamaatregelen. Men concludeert dat er onvoldoende bewijs was voor ernstige gezondheidsrisico’s voor de volksgezondheid. Wél concludeert men dat er zeer veel bewijs is dat de coronamaatregelen tot gigantische gezondheids- en economische schade leiden. Reiner Fuellmich zegt dat dit zal leiden tot zeer hoge schadeclaims, waarvoor de overheid verantwoordelijk zal worden gehouden. De desbetreffende ambtenaar en auteur van het rapport is inmiddels geschorst.

Aansprakelijk en medeplichtig

Reiner Fuellmich zegt dat wanneer men met onweerlegbaar bewijs kan aantonen dat er opzettelijk fraude is gepleegd, zoals het naar buiten brengen van valse feiten met betrekking tot de PCR-tests, dit juridisch gezien een onrechtmatige daad is. Volgens Reiner Fuellmich kunnen deze zelfs wettelijk gekwalificeerd worden als feitelijke misdaden tegen de menselijkheid, zoals gedefinieerd in sectie 7 van het internationale strafwetboek. De daaruit voortvloeiende coronamaatregelen hebben immers geleid tot een verwoestende schade voor de volksgezondheid en economie.“Zelfs in Duitsland en in andere voorheen geciviliseerde landen worden kinderen bij hun ouders weggehaald, als ze zich niet houden aan de quarantainevoorschriften.”

Doordat de mainstream media hebben gefaald om de ware feiten van deze zogenaamde pandemie te rapporteren, kunnen ook zij aansprakelijk worden gesteld. Zij hadden immers kunnen weten dat er over de PCR-test geen consensus was en tegenstanders van het coronabeleid een gelijkwaardige podium kunnen bieden om hun standpunten uiteen te zetten. Door de kritiekloze en eenzijdige berichtgeving zijn zij medeplichtig aan het creëren van een enorme angst onder de bevolking. Door hun rol is een open debat over het beleid onmogelijk gemaakt en kunnen de maatregelen tot op de dag van vandaag voortduren.

Voordelen van een class action-rechtszaak

Volgens Reiner Fuellmich is een class action-rechtszaak de beste weg om van de verantwoordelijke partijen een schadevergoeding te eisen.

“Het voordeel van de class action-rechtszaak is dat er maar één proces nodig is.”

Een zogenaamde class action-rechtszaak is gebaseerd op de Engelse wet en wordt toegepast in de Verenigde Staten en Canada. Het stelt een rechtbank in staat om op basis van een aanklacht schadevergoeding toe te kennen, waarbij andere partijen in andere landen de mogelijkheid hebben om zich, binnen een door de rechtbank te bepalen periode, bij de eiser aan te sluiten.

Het voordeel van de class action-rechtszaak is dat er maar één proces nodig is, namelijk om de klacht te behandelen van een representatieve eiser. De voordelen zijn:

 1. Het is goedkoper.
 2. Het is sneller dan honderdduizenden individuele rechtszaken.
 3. Het is minder belastend voor de rechtbanken.
 4. Het maakt in de regel een veel nauwkeuriger onderzoek van de beschuldigingen mogelijk.

In Duitsland heeft een groep van advocaten zich verenigd om hun cliënten te helpen met het verhalen van schade. Ze hebben inmiddels aan de Duitse eisers alle relevante informatie en formulieren verstrekt, om in te schatten hoeveel schade ze hebben geleden. Ook is er een internationaal advocatennetwerk (dat met de dag groter wordt) en zich eveneens met dit dossier bezig houdt.

Met het voeren van een (internationale) rechtszaak, kan men niet alleen een schadevergoeding en gerechtigheid verkrijgen, maar het zal ook leiden tot de openbaarmaking en onthulling van de enorme fraude en mensenrechtenschendingen, waaraan vele regeringen en organisaties zich schuldig hebben gemaakt.

Door op de CC onderin de video te klikken krijg je de Nederlandse ondertiteling. Indien de video van Youtube wordt verwijderd kun je deze bekijken op Bitchute: https://www.bitchute.com/video/zarFW3hwuyBc/

Ella Ster* | bron: www.ellaster.nl